ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 114 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Вступ до закладу

Зарахування дитини до школи: інструкція та деталі для батьків

 

Кількість здобувачів освіти по класах та наявність,
вільних місць станом на 04.09.2023 року

Класи

Кількість
класів

Кількість
учнів

Кількість
вільних 
місць
у класі

1

1

15

10

2

1

22

6

3

1

24

2

4

1

21

7

5

1

24

4

6

1

29

0

7

1

23

5

8

1

36

0

9

1

31

0

 
 

 

Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Зарахування дітей до 2-9 класів відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.
Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком.
Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця.
Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).
Дітям, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти, надається право і створюються умови для індивідуального навчання.

 

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА БЕЗКОНКУРСНІЙ ОСНОВІ, ЯК ПРАВИЛО, ВІДПОВІДНО ДО ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

 

 

 

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Бюджетний  Кодекс  України Стаття 103-2. Освітня субвенція

 

Постанова КМУ № 1088 від 27.12.2017 року «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»

 

 Формула у розрахунку обсягів освітньої субвенції не включає години педагогічного навантаження при поділі класів на групи при вивченні  окремих предметів в загальноосвітніх навчальних закладах та години індивідуальної форми навчання.

 

 

 

Наказ