ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 114 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Нормативні документи

 

Нормативно-правова база 2023-2024 навчального року

 

Лист МОН від 28.08.2023 № 1/12816-23 Про проведення Першого уроку

 • Лист ІМЗО від 01.08.2023 № 1242
  Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році
 • Лист МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23
  Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році
   
 • Постанова КМУ від 28.07.2023 № 782
  Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні
 • Лист МОН від 20.06.23 № 1/8820-23
  Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів
   
 • Лист МОН від 17.05.2023 № 1/6990-23
  Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року
 • Наказ МОН від 24.02.2023 № 201
  Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти
   
 • Наказ МОН від 01.04.2022 №289
  Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти
   
 • Наказ МОН від 30.07.2021 №868
  Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення
   
 • Постанова МОЗ від 06.09.2021 №10
  Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
   
 • Наказ МОН від 13.07.2021 № 813
  Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти
   
 • Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205
  Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
   
 • Наказ МОН від 08.09.2020 №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224
  Деякі питання організації дистанційного навчання

Переліки навчальної літератури та навчальних програм,
рекомендованих для використання в освітньому процесі закладів освіти
у 2023/2024 навчальному році

Щодо особливостей зарахування та навчання учнів у ЗЗСО із числа внутрішньо переміщених осіб

Існує кілька способів:

1) може навчатися за дистанційною формою навчання у ЗЗСО, до якого він зарахований за основним місцем проживання;

2) може навчатися за дистанційною формою навчання, приєднавшись до ЗЗСО (класу), який функціонує в Україні, незалежно від місця перебування тимчасово переміщеної особи;

3) може навчатися в реальному часі у ЗЗСО, який функціонує в населеному пункті, де перебуває тимчасово переміщена особа;

4) може навчатися за будь-якою іншою формою навчання, що дозволена чинним законодавством.

Для долучення учня до навчання у будь-якому іншому ЗЗСО один із батьків, опікунів чи інших законних представників повинен подати до ЗЗСО відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію). Заява подається будь-яким способом: особисто або електронною поштою, через месенджер або іншим зручним способом для заявника.

Якщо дитина навчається у 10-11 класах, то разом із заявою батьки повинні також подати свідоцтво про закінчення базової середньої освіти у 9 класі. Якщо такого документа при собі немає, його можна замовити в Єдиній державній електронній бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка функціонує понад десять років та містить реєстри різноманітних документів. Одним із них є реєстр документів про освіту, де можна оформити запит, вписавши ПІБ, дату народження та серію та номер документа учня. Після подання запиту протягом трьох робочих днів на електронну пошту прийде витяг з реєстру з підтвердженням накладеної КЕП (кваліфікованим електронним підписом); якщо у батьків або опікунів старшокласника немає даних про його свідоцтво, то згідно з наказом МОН вони можуть подати заяву та копію документів, що підтверджують їхню особу, про надання виписки до державного підприємства “Інфоресурс”, яке керує електронною базою. ЗЗСО зобов’язані приймати такі заяви та передавати їх підприємству для оформлення виписок.

Зарахування, переведення та відрахування учнів здійснюється відповідно до наказів МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» та від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

До навчання у закладах освіти області незалежно від обраного формату можуть долучатися учні з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть тимчасово відвідувати ЗЗСО за місцем тимчасового перебування відповідно до листа МОН України від 06.03.2022 року № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу».

Як відбувається зарахування на навчання:

1) подається заява одного з батьків (або осіб, які їх заміняють) на тимчасове відвідування ЗЗСО;

2) створюється наказ керівника ЗЗСО про зарахування на тимчасове відвідування закладу (доцільність внесення чи не внесення учня/учениці в основний списковий склад та до алфавітної книги вирішується керівником ЗЗСО);

3) навчальні досягнення учнів з числа внутрішньо переміщених осіб можна обліковувати, в окремих журналах для видачі їм (на вимогу) витягу з оцінками для представлення в заклад освіти за постійним місцем навчання.

У свою чергу МОН України в рекомендаціях для початкової школи https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu рекомендує обліковувати участь в освітньому процесі учнів в Класному журналі того ЗЗСО, до навчання у якому він приєднався, з поміткою «учень/учениця тимчасово переміщений/а» (ТП), з подальшою передачею інформації про результати навчання за основним місцем навчання.

Для учнів із числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб навчання може бути організовано за заявою одного з батьків і за індивідуальною формою: екстернатною, сімейною (домашньою) відповідно до вимог Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.02.2021 № 160).

Щодо оцінювання здобувачів освіти

Семестрове та річне оцінювання результатів навчання може здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання за результатами:

1) поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання;

2) тематичного та семестрового оцінювання (з урахування скоригованих оцінок);

3) підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи (комплексного тесту), усної співбесіди тощо;

4) результати навчання учнів у закладах позашкільної освіти, за рішенням педагогічної ради, можна зарахувати як результати навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.).

!!! Звертаємо увагу, що річне оцінювання не є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри, має враховуватися динаміка особистих результатів навчання з предмета та уміння застосувати набуті знання.

У 1-4 класах підсумкова оцінка за рік, відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 13.07.2021 № 813, визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями.

Важливо також зауважити, що відповідно до частини 6 статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

Якщо учні є тимчасово переміщеними особами чи проживають на тимчасово окупованих територіях:

1) за відсутності результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами ІІ семестру;

2) за відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

В умовах правового режиму воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень та документи про здобуття освіти.

Якщо документація ЗЗСО і класні журнали зокрема вціліли, підсумкове оцінювання відбувається як завжди.

Якщо відомості про оцінки, отримані в першому семестрі, втрачено, то річну оцінку можна буде отримати на основі балів лише за другий семестр. Якщо ж і цього немає (наприклад, ЗЗСО згорів разом із документами) й узагалі в другому семестрі оцінок не було, успішність учнів можуть оцінити за результатами письмової контрольної (комплексного тесту тощо).

Якщо дитина навчалася якийсь час за кордоном чи в іншому ЗЗСО за місцем тимчасового проживання, у річній оцінці будуть враховані всі оцінки, отримані нею за цей період. Такий ЗЗСО, де тимчасово навчався учень, повинен надати інформаційну довідку (супровідний лист), в якій зазначить перелік предметів та оцінки.

Щодо заповнення класних журналів

Заповнення Класного журналу у паперовій формі може відбуватися після повернення вчителя із-за кордону. На цьому наголосили у Державній службі якості освіти, коментуючи питання оформлення шкільної документації вчителем, який перебуває за кордоном і не планує повертатись до закінчення навчального року, пише Освіта.ua. Так, питання заповнення класного журналу має врегулювати директор ЗЗСО своїм наказом.

Також у Державній службі нагадали, що за рішенням шкільної педради для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад занять та електронний класний журнал та щоденники.

Щодо переведення на наступний рік навчання та видачі документів про освіту

Переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів семестрового та річного оцінювання рішенням педради. Разом із тим, учні 1-10-х класів можуть повторно здобути освіту у тому самому класі, якщо буде відповідна заява одного з батьків (чи інших законних представників дитини).

Цьогоріч випускники 9-х та 11-х класів обов’язково мають отримати документи про базову середню освіту чи повну загальну середню освіту.

Інформацію на замовлення документів про освіту випускникам можуть подавати як заклади освіти, в яких вони вчились раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз.

Видача документів про освіту та заповнення додатків до них здійснюється відповідним ЗЗСО. У випадку, якщо на час закінчення навчального року ЗЗСО, випускникам якого було замовлено свідоцтва, не функціонує внаслідок збройної агресії російської федерації, видачу свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти за місцем перебування випускника (для учнів, які перебувають за кордоном – будь-який заклад освіти в Україні), визначений органом управління у сфері освіти. У цьому випадку у додатку уповноваженою особою закладу освіти, що заповнила додаток до свідоцтва, робиться запис з посиланням на наказ, «Додаток заповнено на підставі наказу МОН від .. № …» (проставляються реквізити наказу, яким затверджено методичні рекомендації). Відповідно до наказу МОН України від 04.02.2014 № 97 (зі змінами), описи документів про освіту не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти як на свідоцтві, так і на додатку до нього.

Виготовлення, видачу та облік документів про початкову освіту закладам освіти необхідно здійснювати згідно з Порядком виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту, затвердженим наказом МОН України від 02.07.2021 № 767. Інформацію на замовлення документів про початкову освіту учням також можуть подавати як ЗЗСО, в яких вони вчились раніше, так і ЗЗСО, де діти навчаються зараз.

Результати підсумкового оцінювання фіксують лише у Свідоцтві досягнень учня, оригінал якого віддають учневі/батькам, а копію прикріплюють до особової справи. МОН рекомендує ЗЗСО здобувачам освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або місце проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, та здобувачам освіти з тимчасово окупованих територій за відсутності задокументованих результатів оцінювання за І семестр свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні», видавати за результатами річного оцінювання.

Щодо відновлення втрачених документів про освіту

Якщо є така можливість, потрібно звернутися до ЗЗСО, в якому вона навчалася, і отримати дублікат. Запит про інформацію щодо втрачених документів про освіту можна подати письмово у будь-який спосіб у довільній формі.

Ті, хто закінчив ЗЗСО раніше й загубив атестат (свідоцтво), хто став студентом і втратив документи про це, можуть звернутися з заявою до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Цю заяву, як і попередні, можна подавати в довільній формі будь-яким зручним способом – поштою, факсом, імейлом.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Постанови Кабінету міністрів України:

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305
 • «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 28.07.2021 № 786
 • «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 18.08.2021 № 871

Організація пільгового харчування учнів комунальних закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.07.2021 № 17/9.

 

ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВИБУТТЯ УЧНІВ

Накази МОН:

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Листи МОН:

 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Накази МОН:

 

 

Переліки навчальної літератури та навчальних програм,
рекомендованих для використання в освітньому процесі закладів освіти
у 2023/2024 навчальному році