Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність навчального закладу

 

Звіт

директора Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №114»

Дніпровської міської ради

за роботу колективу у 2016-2017 н.р.

 

У 2016/2017 навчальному році робота педагогічного  колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Програми розвитку загальної середньої освіти в Амур-Нижньодніпровському районі на 2016-2020 роки, Концепції розвитку Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114», Програми розвитку школи на 2016/2020 роки, Річного плану роботи школи на 2016/2017 н.р., реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, що регламентують роботу навчального закладу. Заклад освіти  здійснював  свою  діяльність відповідно до Статуту та Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад». Враховуючи надбання освітньої галузі регіону, сучасні тенденції розвитку суспільства, педагогічний колектив школи працює над створенням моделі освіти, яка б формувала творчу особистість, сприяла становленню громадянина і патріота, давала рівний доступ кожному для здобуття якісної освіти.

Загальні відомості про навчальний заклад:

Керівник

Рогожа Ірина В’ячеславівна, директор школи, 1964р. н., вища (1992), Криворізький державний педагогічний, вчитель загально-технічних дисциплін та праці, учитель-методист (2012), стаж педагогічної роботи – 32 роки, стаж керівної роботи – 12 років

Заступники керівника

Перепелиця Валентина Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 1954 р.н., вища (1977), Дніпропетровський державний університет, вчитель української мови та літератури, учитель-методист (2012), стаж педагогічної роботи 33 роки, стаж керівної роботи 31 рік

Кармазіна Світлана Вікторівна, заступник директора з виховної роботи, 1988 р.н., вища (2010), Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, українська мова та література, стаж педагогічної роботи 7 років, стаж керівної роботи 5 років.

Рік заснування закладу

1903

Тип закладу

Загальноосвітній навчальний заклад I-ІІ ступеня

Приміщення

нетипове

Площа будівель (кв.м.)

1369,7 кв.м.

Кількість навчальних класних кімнат, з них навчальних кабінетів

Навчальних класних кімнат – 12, з них 12 навчальних кабінетів

Форма власності

Комунальна

Орган управління освітою

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Проектна потужність закладу

250 учнів

Фактично дітей:

всього

275

у 1-4 класах

118

у 5-9 класах

132

у 10-11класах

25

дошкільного відділення

0

Кількість комплект-класів:

всього

10

1-4

4

5-9

5

10-11

1

дошкільного

0

індивідуальне навчання

2

В навчальному закладі працюють:

педагогічних працівників

21

технічного персоналу

14

медичних працівників

1 (за договором обслуговування)

інших

0

Мова навчання

Українська

Профіль

Універсальний

Повна юридична та поштова адреси

вул. Башкирська, 6, м. Дніпро, 49046

Е-mail

sz114@dnepredu.dp.ua

 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Загальний стан будівлі та приміщень закладу задовільний. Будівля нетипова, одноповерхова, розташована в трьох корпусах, введена в дію у 1972 році, забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу дітей. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу в школі здійснюється з урахуванням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці та інших нормативно-правових документів.

Технічні паспорти будівель в наявності, але потребують перереєстрації.

Проектна потужність - 250 учнів, на початок 2016-2017 н.р. навчається 280 учнів.. Загальна площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить 610 м2, спортивної зали 175 м2. Навчальні площі використовуються виключно за цільовим призначенням, що сприяє навчанню та розвитку учнів школи. Естетичне оформлення приміщення навчального закладу здійснено відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. У школі велика кількість декоративних кімнатних рослин.

 З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання учнів ЗНЗ у школі наявні діючі внутрішні туалети окремо для хлопчиків та дівчаток. Водопостачання централізоване. Для забезпечення гарячого водопостачання у туалетах в наявності водообігрівачі.

Усі приміщення закладу освітлені природним та штучним світлом, яке відповідає відповідним вимогам.

 Для забезпечення потреб людей з обмеженими можливостями біля корпусів пандуси відсутні.

На початок кожного навчального року оформляється акт готовності до роботи у новому навчальному році. Постійно здійснюється контроль за станом будівель і приміщень та утриманням їх у відповідності до вимог ДержСанПіНу. Адміністрацією, класними керівниками щорічно проводиться контрольний огляд навчальних кабінетів, спортивної зали та спортивних майданчиків.

Загальний стан будівель, системи водопостачання, каналізації та електромережі потребують повного або часткового капітального ремонту. У 2017 році заплановано капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні.  Поточні ремонти проводяться щорічно при допомозі членів батьківської громадськості та за рахунок державних і депутатських коштів.

Навчальні заняття проводяться в 11 обладнаних навчальних кабінетах: 4 кабінети початкових класів, 7 - предметних. Заклад має бібліотеку, комп’ютерний кабінет, медичний кабінет, кабінет директора, заступників директора, учительську,  роздягальню, спортивну залу, їдальню.

 

Навчальні кабінети не в достатній кількості забезпечені ростовими меблями, сучасною комп’ютерною технікою, електронними та мультимедійними засобами навчання.

Інтерактивну дошку встановлено лише у кабінеті математики. Один мультимедійний проектор (переносний) використовується вчителями-предметниками за необхідністю у будь-якому навчальному кабінеті. 8 навчальних кабінетів оснащені комплексом комп'ютер + телевізор.  У закладі є апаратура для проведення масових заходів.

          У шкільному підрозділі функціонує спортивна зала (175кв.м.), яка відповідає санітарно-гігієнічним нормам. У наявності необхідний для виконання навчальної програми спортивний інвентар та спортивне обладнання, які знаходяться в належному для використання стані, про що свідчить відповідний акт обстеження.

 На території школи розташовано спортивний стадіон та майданчики для проведення занять із фізичної культури та відпочинку учнів під час перерв і роботи ГПД.

           У закладі функціонує бібліотека загальною площею 28 кв.м. Приміщення бібліотеки оформлено естетично.

Медичне обслуговування учнів та вихованців дошкільного підрозділу  здійснюється медичною сестрою Положечко Ю.Ю. Функціонує медичний кабінет (10 кв.м.), який потребує розширення та переоснащення. Медична документація на учнів знаходиться в належному стані й зберігається у медичному кабінеті медичною сестрою.

Їдальня розрахована на 90 посадкових місць, має обідню залу, харчоблок. Загальна площа їдальні складає 137 кв.м, площа обідньої зали – 57 кв.м. У виробничих приміщеннях харчоблоку розміщено технологічне устаткування, яке знаходиться в належному стані: 4 холодильники, 1 холодильна камера, 1 м’ясорубка, електросковорода, електроплита, духова шафа, 1 бойлер для нагріву води, столовий посуд. 

          У закладі  створено належні санітарно-гігієнічні, технічні, організаційні умови навчання учнів та вихованців. Технічні показники приміщень закладу (температура, світловий режим, повітряний режим, забезпеченість меблями відповідно до вікових особливостей дітей, санітарно-гігієнічний стан) дозволяють вести навчально-виховний процес в безпечному для здоров'я вихованців режимі. Санітарний стан приміщень, коридорів, рекреацій, їдальні - задовільний.

 

ІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. Навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення  здійснено в повній відповідності з навчальним  робочим планом школи  та п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 22 педагогічних працівники: 21 учитель працює за основним місцем роботи, практичний психолог – за сумісництвом.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників у повному обсязі задовольняє освітні потреби учнів і здійснює організацію навчально-виховного процесу у відповідності до навчального плану. 2 учителя - Миргородська С.І. та Орел Н.Т. мають почесне звання «Відмінник освіти», Орел Н.Т. має звання «Заслужений учитель України», нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Якісний склад педагогічних працівників протягом трьох років залишається стабільним: звання «старший учитель» мають 6 учителів, «учитель-методист» – 5 учителів, «спеціаліст» – 3 учителя, 2 учителя мають І кваліфікаційну категорію, 13 учителів – вищу кваліфікаційну категорію. Усі педагогічні працівники закладу мають вищу фахову освіту, що становить 94% від загальної кількості педагогів, 6% молодих педагогів навчаються заочно.

  Педагогічний стаж роботи понад 20 років мають 12 працівників, 10-20 років – 1, від 3-10 років – 7, і 1 працівник до 3-х років.

Із 21 педагогічного  працівника 18 мають повну вищу педагогічну освіту, що становить 86% від загальної кількості педагогів, 1 – базову вищу педагогічну освіту,  2 – середню спеціальну педагогічну освіту, з них 2-є молодих педагогів навчаються заочно.

Наради та педради сплановані і проводяться згідно річного плану роботи школи. Книга протоколів засідань педагогічної ради прошита, пронумерована та скріплена підписом і печаткою директора школи.

Для молодих учителів постійно працює «Школа молодого вчителя», яка функціонує за принципом наставництва з індивідуальною формою роботи «наставник – молодий учитель». Крім того, колектив наставників та соціально - психологічна служба надають за необхідності допомогу в адаптації молодих учителів в учнівському та учительському колективах. Молоді педагоги школи працюють у «Школі молодого фахівця» на рівні НМЦ, розробляють та дають відкриті уроки на базі інших шкіл міста.

Атестація педпрацівників здійснюється у відповідності до Положення про атестацію педагогічних працівників України, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності.

Накази щодо організації атестації та наслідків атестації педагогів видаються адміністрацією школи вчасно, у визначені терміни. Використовується практика позачергової атестації. У закладі в наявності перспективні плани атестації та перепідготовки педагогічних працівників до 2022 року. Щорічно складається циклограма проведення атестації вчителів. Питання з атестації та проходження курсової перепідготовки розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

Книга протоколів засідань атестаційної комісії прошита, пронумерована та скріплена підписом і печаткою директора школи.

За останні три роки атестувалося 11 педагогів, з них 5 педагогічних працівників підвищили свій кваліфікаційний рівень. У 2017 році атестувалось 5 учителів, що становить 24% від загальної кількості.

Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організовується таким чином, щоб вона передувала атестації педагогічних працівників. Копії свідоцтв про курсову перепідготовку зберігаються в особових справах учителів.

 100% вчителів володіють основами роботи з персональним комп’ютером. Постійно підвищують рівень комп’ютерної грамотності та впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес шляхом навчання на тематичних курсах:

- Intel – 16 учителів;

- Microsoft – 21 учитель;

- Основи ІКТ – 21 учитель;

- Panasonik у НВП – 2 учителі;

- Сервіси Web 2.0 – 3 учителя.

Більшість педагогічних працівників - активні учасники вебінарів, як предметних, так і управлінських.

Упродовж 2013-2016рр. опубліковано 15 статей та уроків у наукових виданнях: «Відкритий урок», «Методичний портал», «Сучасний урок», «Інноваційні технології розвитку особистості», «Логос», «Український смисл» та ін..

Видавничою діяльністю займаються Орел Н.Т., Миргородська С.І., Савченко Л.С., Перепелиця В.Г. Рогожа І.В., Горяна В.М. Особливо слід відзначити продуктивну роботу вчителя української мови та літератури   Орел Н.Т.

Розробки уроків з використанням інноваційних технологій узагальнюються у шкільних методичних збірках «Шляхом творчого пошуку і знахідок», «З досвіду роботи вчителів школи по використанню ІКТ», «Професійне зростання вчителя – крок до інноваційного уроку».

Методична робота організована наказом по школі від 01.09.2016 №147 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у навчальному закладі на 2016-2017 н.р.».

Центром методичної роботи навчального закладу є методична рада. Для організації й проведення методичної, педагогічної, науково-дослідної роботи з учителями, в навчальному закладі функціонує 4 методичних об’єднання: суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, класних керівників та вчителів початкових класів.

Річні плани методоб’єднань, творчої групи школи у наявності, затверджені підписом та печаткою директора школи. Документація ведеться відповідно до вимог та містить в собі протоколи та виступи вчителів на засіданні ШМО. Для активізації творчого потенціалу вчителя проводяться круглі столи, вебінари, семінари з обміну досвідом.

Одним із вирішальних факторів для вирішення проблеми впровадження інноваційних технологій у навчальний процес є участь навчального закладу в експериментальній роботі. З 2009 по 2016 рік педколектив школи активно працював в таких експериментах: “Використання Інтернет та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості”; «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх»; «Вчимося жити разом»; «Fair Play - Чесна Гра»;  «Маршрут безпеки».

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Стратегічною метою розвитку школи як загальноосвітнього навчального закладу є перетворення її в адаптовану школу, тобто в школу для всіх, у школу, в якій навчально-виховний процес буде організовано відповідно до психологічних особливостей, здібностей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у розрізі загальнодержавних стандартів. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану. Школа працювала за скоригованою структурою навчального року, 5-денним режимом роботи.

Стратегічними напрямками розвитку початкової освіти залишаються особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі, формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної. Вчителі початкової школи взяли активну участь в обговоренні та коригуванні навчальних програм для початкової школи, вироблені рекомендації були надіслані на відповідний сайт МОН України.

Навчальний план початкової школи був складений за типовими навчальними планами з українською мовою навчання. З 1 вересня 2012 року початкова школа розпочала роботу з впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Тому  продовжена робота по створенню належних умов для організації навчання першокласників в умовах змін у початкові школі, а завдання вчителя початкових класів полягало в тому, щоб створити для кожного учня оптимально сприятливі умови для його всебічного розвитку.

Справжню допомогу педагогічному колективу здійснювала бібліотека закладу у підготовці різних заходів як з учнями так і з педагогами та батьками. Забезпеченість підручниками на 01.06.2017р. по школі 70%. В кінці навчального року педколектив визначився з вибором підручників для 9 класу. Відповідне замовлення було надіслане на сайт МОН України.

В школі протягом року організовано роботу 13 гуртків за різними напрямами діяльності, з них 3 -художньо-естетичного напрямку, 2 – спортивного напрямку, 1 - військово-патріотичного напрямку, 5 – гуманітарного напрямку, 2 - ІКТ. Крім того на базі школи працюють секції громадських спортивних організацій: «Карате»,  «Черлідінг».

З метою забезпечення виконання основних виховних завдань та створення цілісної виховної системи у школі сплановано й проведено систему заходів, виходячи з основних напрямів виховної роботи та нового обласного науково-методичного проекту "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" педагогічний колектив у 2016/2017 навчальному році продовжив працювати над виховною проблемою «Здоров’я  учня: фізичне і соціальне в умовах соціалізації особистості – необхідна умова виховання свідомого громадянина держави». Виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямах: національно-патріотичне, правове, фізичне, еколого-натуралістичне, превентивне, художньо-естетичне та родинно-сімейне виховання.

 

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної  мережі. На початок навчального 2016/2017 н.року в школі навчалося  280 учні, з них дівчат 135, що становить 48% від загальної кількості. Укомплектовано 10 класів із середньою наповненістю 28 учнів (в порівняння з минулим роком 26,3), 2 учні охоплені індивідуальною формою навчання (2, 5 класи). Охоплено навчанням 100 % учнів. На   всіх дітей, які з різних причин продовжують навчатися за межами нашого закладу, своєчасно оформлені відповідні документи.

За навчальний рік вибуло 11 учнів. Прибуло до школи 6 учнів. За рейтингом причини вибуття із закладу слід відмітити таку, як переїзд на інше місце проживання.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку.

Аналіз обліку учнівського контингенту в мікрорайоні свідчить про плинність учнівської молоді. В мікрорайоні 432 дітей від 0-17 років, із них 397 навчаються у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, а саме у загальноосвітніх школах – 368 учнів, в ПТУ – 10, на відділеннях вищих навчальних закладів І-ІІ, ІІІ-ІV – 19. Навчається в нашій  школі 186 (94 учні навчаються в школі з інших мікрорайонів).

Проблема збереження й збільшення контингенту учнів є актуальною і однією із основних задач роботи педагогічного колективу.

В школі постійно ведеться облік працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, у 2017-2018 н.р. планується відкрити 10 клас з наповнюваністю 23 учнів.

24 випускники 11 класу здали ЗНО і підтвердили рівень навчальних досягнень, які отримали в школі, один учень не з`явився-тому для нього буде організовано проходження ДПА у вересні місяці, за бажанням будуть працевлаштовані або отримувати освіту у навчальних закладах, згідно їх власного вибору. Одна випускниця – Буца Марина була нагороджена срібною медаллю.

 

Результати навчальних досягнень учнів 2-11-х класів (аналіз успішності)

за  2016/2017 н.р.:

Класи

К-сть учнів

1-3 б

%

4-6б

%

 

 

 

 

Неат.

%

7-9б

%

10-12б

%

2

36

1

3

11

31

13

37

10

31

0

0

3

27

0

0

15

56

7

26

5

18

0

0

4

25

0

0

9

36

13

52

3

12

0

0

2-4-ті

88

1

11

35

40

33

38

18

20

0

0

5

27

2

8

14

52

10

37

1

4

0

0

6

28

0

0

16

57

12

43

0

0

0

0

7

25

1

4

9

36

14

56

1

4

0

0

8

25

0

0

13

52

10

40

2

8

0

0

9

27

0

0

15

56

10

37

2

7

0

0

5-9-ті

132

3

2

67

51

56

42

6

5

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

25

4

16

10

40

9

36

2

8

0

0

10-11-ті

25

4

16

10

40

9

36

2

8

0

0

Усього 2-11-ті

245

8

3

112

46

98

40

26

11

0

0

За підсумками навчального року:

•         223 учнів переведено до наступного класу;

•         27 учнів випущені з 9 класу, 25 учнів випущено з 11 класу.

•         23 учні — нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»;

•         закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях — 124 учні, що складає 51%  від загальної кількості;

•         з   них  26 учнів -  на   високому   рівні (11%).

Аналізуючи якість знань протягом останніх трьох років, можна зробити висновок, що вона залишається стабільною.

Доведено, що рівень знань учнів безпосередньо залежить від рівня відвідування учнями навчальних занять в школі. На виконання статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту» школа повинна забезпечити право молоді на одержання освіти. В цьому напрямку проводиться достатня робота. Адміністрацією школи, класними керівниками приділяється велика увага охопленню учнів навчанням, ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини.

Необхідно відзначити, що кількість пропусків, особливо через не поважні причини, продовжує зменшуватися. З метою забезпечення охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти протягом навчального року та в рамках проведення місячників дотримання законодавства про загальну середню освіту в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту, проводились такі заходи:

•                  рейд «Урок»;

•                  засідання педагогічної ради, нарада при директорові, рада профілактики;

•                  індивідуальна робота з батьками;

•                  сигнальні журнали та зведений облік відвідування;

•                  відвідування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

•                  оформлення дітей з вадами здоров’я до спеціалізованих шкіл;

•                  надання допомоги для отримання свідоцтва про народження;

·          спільні профілактичні заходи з управлінням-службою у справах дітей, кримінальною міліцією у справах дітей та ЦСССДМ.

Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «школа-учні-батьки».

Активно проводиться робота щодо національно-патріотичного виховання учнів. У школі проходять культурно-просвітницькі заходи, приурочені пам'ятним датам та державним святам, які сприяють національній самоідентифікації учнів:

-      День української писемності та мови,

-      День Захисника України,

-      День Соборності України

-      День Пам’яті та примирення;

-      День пам’яті героїв Крут та ін.. 

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України.

Упродовж семестру педагогічний колектив, учні та батьки брали активну участь у благодійних акціях:

-  акція "Хай ангели тебе оберігають" (виготовлення ангелів-оберегів з ниток в кількості 33 шт.);

-  акція "Повертайтесь живими" (виготовлення браслетів-фенечок у кількості 75шт. та передача їх нашим захисникам у зону бойових дій.  Але наші фенечки були передані в музей АТО для формування нової експозиції.);

-  «Напиши листа захиснику України» - малюнки та листи передані волонтеру;

-  Акція «Тепло сердець дітей-амурчан  - тобі, захисник України!» - новорічні подарунки для військовослужбовців військової частини 3036 Національної Гвардії України, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції (13 коробок);

-  Акція «Голуб миру» - виготовлення паперових голубів;

-   «Обеліск» - упорядкування та прибирання біля пам'ятника випускникам 1941 року та на кладовищі по вул.Широкій біля могили невідомого солдата;

-  акція "Поділись своїм теплом" - 13.12.2016р. до дня Святого Миколая відбулася благодійна акція для ВІЛ-інфікованих дітей центру денного перебування "Оберіг» (іграшки, солодощі);

-    акція «Діти - дітям» - 05.12.2016р. відбулася щорічна міська благодійна акція «Діти - дітям" для вихованців реабілітаційного центру "Горлиця" (пос. Шевченко). Зібрано подарунки, солодощі, речі та канцтовари, які передані до районного Будинку творчості);

-  акція "Ветеран живе поруч" (вітальні листівки).

Не забувають учні і про учителів-пенсіонерів. Їх привітали з Днем учителя та запросили на шкільний концерт. Почесними гостями вчителі-пенсіонери були і на традиційному Святі Першого дзвоника.

Члени учнівського самоврядування  – Рада лідерів, під керівництвом педагога-організатора Кошової Л.А. проводять рейди  «Організований початок робочого дня», «Шкільна форма», «Санітарний  стан класних кімнат»,   акції  «Милосердя», операція «Ветеран», допомагають у проведенні шкільних свят – День українського козацтва, День учителя, День Святого Миколая, Новий рік. Вся робота яка проводиться в школі висвітлюється в шкільній пресі.

     З метою організації змістовного дозвілля учнів школи велика увага приділялась плануванню та проведенню  канікул. З урахуванням вікових особливостей дітей були проведені відповідні виховні заходи: ігрові програми, вікторини, брейн-ринги, інтелектуальні ігри, спортивні змагання, організовано роботу гуртків, спортивної зали, бібліотеки, комп’ютерного кабінету.

Протягом 2016/2017 навчального року були проведені тематичні екскурсії та відвідування культурних закладів міста:

 

Дата 

Назва екскурсії , закладу

Клас

Кількість учнів

Відповідальний

1.                   

13.10.2016

Молодіжний театр

3

10

Повзло Т.Я.

2.                   

11.10.2016

Концерт «АТО- Ангели тебе оберігають» театр ім..Т.Шевченка

9

 

10

Горяна В.М.

3.                   

09.11.2016

«Наталка Полтавка» Театр ім..Т.Шевченка

11,

7, 9

20

Конопленко Т.П.

4.                   

24.10.2016

Оглядова екскурсія м.Львів (замки Львівщини)

6-7

22

Кошова Л.А.

П’ятниця Н.В.

5.                   

21.10.2016

м.Новомосковськ, зоопарк «Три ведмеді»

2, 4

43

Савченко Л.С.

Донець Т.І.

6.                   

25.10.2016

«Діорама» історичний музей

2, 4

17

Савченко Л.С.

Донець Т.І.

7.                   

26.10.2016

К-тр «Правда» м/ф «Микита Кожум’яка»

1,3

 

46

Кобеза А.А., Повзло Т.Я.

8.                   

01.11.2016

Районний історико-краєзнавчий музей

5

17

Мандрик Н.В.

9.                   

02.12.2016

Концерт «АТО», театр ім..Т.Шевченка

8

11

Миргородська С.І.

10.               

27.12.2016

ТРК «Караван» (ковзанка, ігроленд)

7

12

Кошова Л.А.

11.               

29.12.2016

Кінотеатр Мультиплекс ТРК «Караван»

6

13

П’ятниця Н.В.

12.               

29.12.2016

Міський палац дітей та юнацтва. Новорічна зустріч

1-4

85

Кобеза А.А., Повзло Т.Я.,

Савченко Л.С.

Донець Т.І.

13.               

30.12.2016

Екскурсія до парку ім.Л.Глоби

11

9

Конопленко Т.П.

14.               

13.01.2017

Театр ім..Т.Шевченка «Аладін»

1,3-5

76

Класні керівники

15.               

20.02.2017

Музей українського живопису

5-6

23

Мандрик Н.В.

16.               

21.02.2017

Міський палац дітей та юнацтва «Героям-патріотам шана»

8-9

17

Горяна В.М.

17.               

26.03.2017

Дніпропетровський державний цирк

1-4

45

Савченко Л.С.

Кобеза А.А.

18.               

05.04.2017

«Інспектор Гаджет»

5-7

29

Кошова Л.А.

Мандрик Н.В.

19.               

11.04.2017

Театр ім..Т.Шевченка «Сватання на Гончарівці»

8

10

Миргородська С.І.

20.               

12.04.2017

«Урок здоров’я», Міська лікарня №9

8

10

Горєлов В.А.

21.               

28.04.2017

Театр ім..Т.Шевченка

 «Пан Коцький»

1-2

37

Кобеза А.А.

Донець Т.І.

22.               

20.05.-22.05.2017

м.Одеса

5-7

18

Кошова Л.А.

П’ятниця Н.В.

23.               

25.05.2017

Історичний музей

ім..Д.І. Яворницького

1,2,4

61

Савченко Л.С.

Донець Т.І.

 

V.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

На виконання Указу Президента України від 16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» у школі забезпечується соціальний захист дітей пільгових категорій:

·                        дітей-сиріт – 7,

·                        дітей, позбавлених батьківського піклування -  3 (1 дитина, з яких виховується у прийомній родині, 4 – у ДБСТ);

·                        дітей-інвалідів – 3

·                        дітей, батьки яких беруть/брали участь в АТО - 3

·                        кількість дітей з багатодітних сімей - 30

·                        кількість малозабезпечених сімей/ у них дітей 2/2

·                        діти ЧАЕС - 1;

·                        4 дітей вимушених переселенців;

Своєчасно оформлюють відповідні пільги дітям, які цього потребують, проводиться робота щодо збереження житла та майна. Протягом І семестру 2016-2017 н.р. було забезпечено пільговим харчуванням: 10 дітей-сиріт та ПБП, 6 дітей з малозабезпечених сімей, 31 дитина з багатодітних родин, 3 учні, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції, 1 дитина-інвалід, 1 дитина ЧАЕС.

Особлива увага приділялась роботі з дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням. Діти-сироти та діти, які залишились без батьківського піклування протягом навчального року на підставі заяв опікунів, отримували пільгові проїзні квитки на міський електротранспорт (3 дітей); забезпечені Єдиними квитками (100%), 4 дітям замінено пошкоджені Єдині квитки.

За рахунок бюджетних коштів на 2016-2017 н.р. 4 учнів забезпечено шкільною формою, 3 – спортивною формою.

Постійно ведеться контроль за виконанням опікунами та піклувальниками своїх обов'язків. Наказом по школі від 01.09.2016 року № 128 призначені відповідальні особи з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у прийомних сім’ях та ДБСТ.

З 01 вересня 2014 року звільнено від плати за харчування вихованців ГПД: у повному обсязі – 3 учні (10%); на половину вартості 4 (15%).

Для забезпечення соціального захисту учнів створені соціальні паспорти класів, що оновлюються кожного семестру, ведеться банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється, зокрема у вересні, січні та червні поточного року.  Двічі на рік класними керівниками проводиться обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Окремо ведеться банк даних щодо дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги. Дітей з сімей, що потрапили у СЖО по школі - 6. На кожну дитину, яка перебуває на обліку, складено індивідуальний план роботи. Постійно дітям та батькам надається індивідуальні психологічні, соціально-педагогічні та інформаційні послуги. Постійно проводиться рейд-перевірка житлово-побутових умов дітей, які потрапили в складні життєві обставини та за потребою сумісні рейди з управлінням-службою у справах дітей. На запит УССД надано характеристики на дітей та кольорове фото у повний зріст.

Діти пільгового контингенту залучені до відвідування шкільних гуртків та секцій, до участі у заходах, присвяченим знаменним та пам’ятним датам. Дитина-інвалід Хуторна Ірина учениця 8 класу взяла участь у районному (30.11.2016) та міському (09.12.2016)   фестивалі творчості для дітей з особливими потребами «Крізь терни до зірок», де отримала перемогу.

Дітей соціально незахищених категорій залучено до відвідування культурних закладів міста та театрально-концертних програм на безоплатній основі:

- Молодіжний театр (1 учень);

- Театр ім.Т.Г.Шевченка концерт "АТО" (5 учнів);

- Театр ім.Т.Г.Шевченка "Наталка Полтавка" (2 учні);

- Кінотеатр "Правда-кіно" (4 учні);

- Історичний музей ім..Д.Яворницького (3 учні)

- Дніпропетровський державний цирк (7 учнів);

- Районний історико-краєзнавчий музей (2 учні);

- Театр ім..Т.Шевченка «Аладін» (6 учнів);

- Музей українського живопису (2 учні);

- Концерт у районному БТ "Україно, ми твоє майбутнє"- 2 дітей ВПО;

- Концерт у Міському палаці дітей та юнацтва «Героям-патріотам шана» (4 учні);

- Театр ім..Т.Шевченка «Пан Коцький» (4 учні).

16 грудня 2016 року 5 дітей-сиріт та ПБП взяли участь у благодійній акції «Подаруй дитині свято», яка проводилась на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

25 грудня 2016 року 11 дітей пільгових категорій було запрошено для участі та отримання подарунків на святковий захід «Ялинка мера» в приміщенні Дніпропетровського державного цирку.

26.12.2016 року всі діти-сироти та діти ПБП переглянули новорічну виставу в КПНЗ «Будинок творчості дітей та юнацтва», де отримали солодкі подарунки.

27.12.2016 1 дитина, батько якої брав участь в АТО, переглянула новорічну виставу в КПНЗ «Будинок творчості дітей та юнацтва» де отримала солодкий подарунок.

 Усіх учнів пільгових категорій та обдарованих дітей віком 6-14 років включно, які не брали участь у даних заходах було поздоровлено новорічними подарунками (50 учнів).

З метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії влітку 2017 року, забезпечення сприятливих умов для якісного, змістовного відпочинку та оздоровлення дітей, на базі школи організовано  роботу табору з денним перебуванням «Струмочок» (І зміна: з 01 червня по 21 червня - тривалість зміни – 15 днів) на 50 дітей. Створено необхідні умови для ефективного функціонування табору з денним перебуванням, дотримання належного догляду за дітьми, режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок. Працівники табору на високому рівні організовували дозвілля дітей, кожний захід був проведений творчо, на сучасному рівні, з використанням мультимедійної техніки.

 

VІ. ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

З профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі протягом 2016-2017 н. року КЗО СЗШ №114 були проведені такі заходи:

- розроблено план роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи, до якого були включені заходи класно-узагальнюючого контролю, індивідуальна робота соціального педагога та класного керівника з учнями «групи ризику»;

- узгоджено плани спільних профілактичних заходів з управлінням-службою у справах дітей, кримінальною міліцією у справах дітей та ЦСССДМ щодо попередження злочинності та правопорушень на 2016/2017 н.р.;

- створено комісію з профілактики шкідливих звичок «Наркопост»;

- створено  шкільну Раду профілактики правопорушень;

- вивчено житлово-побутові умови учнів, що стоять на внутришкільному обліку;

- проведено Тиждень правових знань (за окремим планом);

- індивідуальна робота класних керівників із учнями «групи ризику»;

- залучено спеціалістів до проведення виховних бесід, лекцій з учнями тощо.

Протягом навчального року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в окремих папках по класам.

З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводилася планомірна робота щодо охоплення їх навчанням. Щомісячно до управління освіти подавалася інформація про відвідування учнями занять. Дані аналізувалися, і до учнів, які без поважних причин не відвідували школу,  вживалися відповідні заходи (співбесіди з батьками, проведення засідань  Ради профілактики, постановка на внутрішньошкільний облік, подання інформації до УССД та відділу поліції тощо).

З метою забезпечення стовідсоткового охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання для здобуття повної загальної середньої освіти проведено рейди «Урок», «Діти вулиці».

За результатами проведеної роботи упродовж 2016-2017 року повернуто до навчання 2 неповнолітніх. Загальна чисельність дітей шкільного віку від 6 до 18 років – 422.  Дітей, які не навчаються без поважних причин – немає.

Під час проведення місячника дотримання законодавства у вересні 2016 року було виявлено факт невідвідування 1 учнем навчальних занять без поважних причин – Герасимов Олег, 7 клас. Було подано клопотання до УССД та до відділення поліції про притягнення їх матері до відповідальності за невиконання своїх батьківських обов’язків (21.09.2016), здійснено сумісний вихід в сім’ю зі спеціалістами УССД. Дитину повернуто до навчання.

З метою забезпечення реалізації вимог ст.19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо гарантованого права дітей на освіту та ст. 35 Закону України «Про освіту»,  а також з метою запобігання їх бездоглядності і безпритульності  адміністрацією школи здійснено перевірку стану відвідування учнями навчального закладу. У ході перевірки було виявлено, що учень 7 класу Капуста Богдан, 09.01.2004 р.н., що проживає за адресою: вул.Широка, 143, не відвідує навчальні заняття без поважних причин з 01.03.2017 року. Була проведена робота з матір’ю Капустою Інною Федорівною по з’ясуванню причин невідвідування школи її сином. 15.03.2017 матір офіційно попереджено про порушення Закону України «Про освіту» та відповідальність за невиконання  своїх батьківських обов’язків з виховання і навчання дитини. Було направлено подання до ВП АНД району від 22.03.2017 року та Управління служби у справах дітей від 03.04.2017 року №129 щодо залучення неповнолітнього до навчання та захисту прав дитини на отримання загальної середньої освіти, а також про притягнення до відповідальності матір за невиконання  своїх батьківських обов’язків. Дитину повернуто до навчання.

Щомісячно аналізуються та опрацьовуються списки дітей, які були доставлені до ВП м. Дніпра, як ті, що не працюють та не навчаються.

За підсумками 2016 року 0 учнів взяли участь у кримінальних правопорушеннях.У адміністративних правопорушеннях взяли участь  0 учнів. У інших протиправних діях взяли участь 0 учнів, серед них самовільні втечі з домівки, навчального чи лікувального закладу вчинили 0 учнів. Щоквартально школою, управління-службою у справах дітей та ЦСССДМ здійснювалася взаємозвірка баз даних учнів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На шкільному обліку перебуває 4 учні, які потребують посиленої педагогічної уваги, з них на внутрішньому шкільному обліку (брали участь у правопорушеннях, протиправних діях) - 1  учень.

З дітьми даної категорії проводяться індивідуальні бесіди соціального педагога та класного керівника, різноманітні виховні заходи, працюють гуртки, сплановано спортивні змагання. Учні, які стоять на внутрішньому обліку по можливості залучаються до громадської та гурткової роботи, приймають активну участь у спортивних змаганнях та загальношкільних заходах.

На учнів заведено особові папки, в яких зберігаються: психолого-педагогічна характеристика, акти обстеження житлово-побутових умов проживання, індивідуальна картка спостереження та роботи, яка з ними проводилася, інформація про участь у роботі шкільних та позашкільних гуртків і секцій.

У КЗО СЗШ №114 створена та працює Рада з профілактики  правопорушень (наказ№ 126 від 01.09.2016), до складу якої входять адміністрація школи, вчитель правознавства, практичний психолог, представник батьківської громадськості. Затверджено Положення про Раду з профілактики правопорушень, план роботи. Проводяться засідання Ради з профілактики правопорушень у встановленому Положенням порядку, ведуться протоколи. На засіданнях розглядаються питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучаються спеціалісти для консультацій з батьками, педагогами, розглядаються випадки порушення дисципліни в школі, сім'ї та поза школою, проводиться профілактична робота з учнями «групи ризику».

Протягом навчального року проводилася профілактична робота з учем 5 класу Свистуном Данилом, який перебуває з вересня 2014 року на внутрішкільному обліку за невиконання дисципліни, хуліганство, конфлікти та бійки з учнями.

  Проведено сумісне засідання Ради профілактики з представником ЦСССДМ з приводу хуліганської поведінки учня 5-го класу Свистуна Данила. Сім’ю поставлено на облік та соціальний супровід у ЦСССДМ з 04.10.2016 року. До відділення поліції направлено подання від 22.03.2017 року №112 щодо проведення роботи з сім’єю та дитиною з метою усунення причин, які спонукають до хуліганської поведінки.

Діагностичну і корекційну роботу з учнями веде шкільний психолог Олєнєв В.О.  Класними керівниками, психологом та соціальним педагогом проводиться індивідуальна робота з учнями та батьками: консультації «Рекомендації щодо психолого-педагогічної взаємодії з учнями», індивідуальне спілкування «Як поводитися в конфліктних ситуаціях», «Поведінка в екстремальних ситуаціях», «Вчинок і мораль», «Щире спілкування і довіра», бесіди психолога «Конфлікт та способи його подолання», «Насильство поруч та як його уникнути», індивідуальні бесіди щодо атмосфери в сім’ї, батьківські збори «Єдині вимоги сім’ї і школи. Жорстоке поводження з дітьми», «Моральні і сімейні стосунки». Класні керівники слідкують за тим, щоб учні   приймали участь в загальношкільних виховних заходах, трудових десантах, відвідували заняття в творчих, предметних та спортивних гуртках.

Питання профілактичної роботи заслуховується на педагогічних радах, нарадах при директорі, засіданнях шкільної ради профілактики, батьківських зборах.

Вся профілактична робота проводиться в тісному контакті та співпраці з громадськими службами району. Розроблено план спільних заходів з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді АНД району, сектором молодіжної превенції Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, лікарем-наркологом. Систематично проводяться зустрічі з патрульною поліцією, батьківською громадськістю.

02 лютого 2017 року проведено зустріч учнів 5-8 класів з представниками патрульної поліції. Офіцери патрульної поліції провели з учнями заняття з тем «Поліція і громада», «Протидія буллінгу в дитячому колективі», «Відповідальність підлітка за порушення закону»,  «Правила безпеки».

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків щодо попередження негативних явищ в дитячому середовищі, підвищення рівня відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків протягом  2016/2017 н. року проведено такі заходи: батьківські всеобучі «Юридична відповідальність батьків за протиправну діяльність дітей» (15.09.2016р.); «Попередження жорстокого поводження з дітьми у родині» (24.11.2016); «Реальні небезпеки віртуального світу. Правила безпечного Інтернету» (20.04.2017); бесіда «Шлях до дитинства без насильства», лекторій «Попередження насильства в сім’ї», лекція - відеолекторій «Відповідальне батьківство. Сімейні цінності. Дитяча агресія – наслідки насильства», бесіда «Про права та обов'язки дітей і батьків».

Залучення дітей до гурткової роботи є також одним із засобів профілактики  негативних явищ в учнівському середовищі. Станом на 01.01.2017 року було охоплено гуртковою роботою у комунальних позашкільних навчальних закладах 73 дітей шкільного віку, в загальноосвітніх навчальних закладах 198 дітей. На базі школи працює секція «Карате»(15 дітей). Для забезпечення змістовного дозвілля, розвитку  творчих здібностей дітей із сімей, що опинилися у складних житєєвих обставинах 2 дітей залучено до гуртків у НЗ.

З метою профілактики шкідливих звичок (алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління) та формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я у школі створено комісію з профілактики шкідливих звичок «Наркопост», якою проведено наступні  заходи:

— перегляд електронної презентації «Вплив куріння на організм людини»;

—       бесіди «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Шкідливий вплив тютюну на здоров’я підлітка», «Вміст цигарки», «Активне та пасивне куріння», «Нікотин – твій ворог», «Краще бути здоровим», «Твоє життя – твій вибір», «Наркоманія – дорога до СНІДу», «Шкідливі та вкрай небезпечні звички»;

— класні години, години спілкування  «Ти і твоє здоров’я», «Як зберегти своє здоров’я»,  «Шкідливі звички», «Палити – здоров’ю школити», «Курінню і наркотикам не місце в житті людини»;

— конкурс малюнків «Антиреклама тютюну»;

— випуск стінгазет «Ми проти куріння!».

На обліку станом на 01.01.2017 перебуває 3 учні (паління), 0 учнів (вживання алкоголю), наркоманії – 0. Школа взяла участь у проекті  «Fair – чесна гра»; проведено тренінги за пілотним проектом «Маршрут безпеки» з питань репродуктивного здоров’я та профілактики ВІЛ/СНІДу.

 

 

VІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

          З метою забезпечення реалізації Закону України «Про освіту», «Концепції профільного навчання в старшій школі», затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 №10/12-2, Постанови Кабінету Міністрів України 17.09.2008 № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення», згідно з річним планом школи та активізації системи професійної орієнтації учнівської молоді, з метою забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи, підготовки учнів до свідомого професійного самовизначення, охоплення молоді різними формами повної загальної середньої освіти та здобуття вищої освіти учнями, протягом 2016-2017 навчального року в школі проводилась певна робота:

зустріч із представниками ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації;

зустріч із представниками професійно-технічних училищ;

відвідування Днів відкритих дверей навчальних закладів міста;

профорієнтаційне анкетування;

бесіди та диспути на профорієнтаційну тематику;

розповсюдження методичних, інформаційно-довідкових та інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, пам’ятки) з питань профорієнтації.

екскурсії на підприємства міста.

     Основними напрямами профорієнтаційної роботи з учнями в школі є:

- професійна просвіта,

- професійне виховання,

- професійна діагностика

- професійна консультація учнів.

       Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, інші члени педагогічного колективу:

а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та ін. навчальних предметів;

б) під час позакласної виховної роботи.

     Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам. Вони протягом тривалого часу спостерігає за учнями свого класу, вивчають їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, знають виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає їм змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники є: зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, диспути, класні години, заняття в гуртках, факультативи, екскурсії , що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

Проведені батьківські збори по класах на тему: «Вибір майбутньої професії», «Розвиток готовності учнівської молоді до професійного самовизначення  в умовах навчального процесу та сім’ї», «Вплив батьків на розвиток зацікавленості учнів щодо майбутньої професії», «Значення вибору в житті людини» тощо.

З метою ознайомлення з робітничими професіями в школі встановлено професійний мотиваційний термінал з центра зайнятості, до якого має доступ кожен учень школи.

         Щоб дати учням уявлення про сучасний світ професій, про значущість усіх видів праці упродовж 2016/2017 навчального року було проведено:

-         години спілкування «Всі професії важливі», «Обираємо професію – обираємо долю» (для учнів 9 та 11 класів);

-         бесіди «Спеціальності,  яких найбільше потребує наше місто», «У світі професій», «Як стати успішним»,«Професії моїх батьків», «Чарівний світ професії» (для учнів 8-9 класів);

-         анкетування «Майбутня професія», «Освіта та вибір професії»  ( 9, 11 класи);

-      тестування на профорієнтаційному терміналі.

Учні 8-9 класів відвідали Дні відкритих дверей на базі Дніпропетровського центру професійної освіти, Вищого професійного училища №55 та Дніпровського вищого професійного училища будівництва.

Активну профорієнтаційну роботу провели представники НЗ міста, а саме:

- Національний гірничий університет;

-  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

- Національна металургійна академія;

- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;

-  Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.

- Університет митної справи та фінансів.

-  Дніпропетровського індустріального коледжу;

- Машинобудівний коледж;

- Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу;

- Дніпропетровський професійний залізничний ліцей;

- Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій;

 - Дніпропетровський центр професійної освіти;

- ПТУ №55, №2, №6

- Комп’ютерної академії ШАГ.

Учні 9- 11 класів мали змогу поспілкуватися з представниками навчальних закладів, дізнатися про умови вступу. 

Представники Українського державного хіміко-технологічного університету провели для учнів 11 класу інтерактивний майстер–клас – проведення хімічних дослідів. Учні із задоволенням та інтересом спостерігали й брали участь у цікавих хімічних дослідах. Такі заходи підвищують заінтересованість учнів до природничих наук, допомагають зорієнтуватися у виборі майбутньої професії та навчального закладу.

З метою ознайомлення з професіями у галузі мистецтва та графічного дизайну, 20.02.2017 для учнів 5-6 класів було організовано екскурсію до Музею українського живопису, де вони пройшли майстер-клас у графічній майстерні, самостійно зробили відтиск гравюри.

Сприяють підготовці дітей до самостійного життя та вибору професії вивчення навчальних предметів: «Технології», «Основи економіки», «Правознавство», «Образотворче мистецтво» тощо. Кожний навчальний предмет має свої профорієнтації можливості. Так, наприклад, на уроках  технології  проводиться ознайомлення учнів з типами, видами професій, формується вибір майбутньої професії та шляхів її набуття, виховується поважливе ставлення до різних професій, на уроках образотворчого мистецтва діти ознайомлюються з професіями художника, скульптора, архітектора тощо. У рамках тижня права було проведено зустріч із юристом та адвокатом Шостаковим С.М., який ознайомив із особливостями юридичних професій та адвокатської справи.

Основна робота проводиться з учнями 9 та 11 класів. Вона полягає в інформуванні про світ професій, в тому числі про ті, які можна здобути в навчальних закладах міста. При пошуку відомостей про різні професії підлітки знайомляться з літературою, довідниками про професії.

      Вчителі оцінюють індивідуальні здібності учнів, залучають їх до участі в олімпіадах та різних творчих конкурсах.

Важливу роль у профорієнтаційному вихованні відіграє науково-дослідницька робота, в якій беруть участь учні школи, підготовка ними робіт для захисту в Малій академії наук - загальнодержавний науковий проект, що допомагає творчим обдарованим школярам розвинути свій потенціал.  Робота в МАН передбачає залучення учнів, слухачів до науково-дослідницької, експериментальної та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва. Цього року учениця 9 класу Поліщук Наталя зайняла призове місце у відділенні «Мовознавство».

Профорієнтація  здійснюється й через діяльність гуртків, які діють на базі школи.

VІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Планування методичної роботи здійснюється за результатами діагностичних досліджень потреб  педагогів. Ведеться педагогічний моніторинг.

Центром методичної роботи навчального закладу є методична рада. Для організації й проведення методичної, педагогічної, науково-дослідної роботи з учителями, в навчальному закладі функціонує 4 методичних об’єднання: суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, класних керівників та вчителів початкових класів. Чітко визначені пріоритетні напрями роботи.

З метою оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних кадрів навчального закладу використовуються ефективні форми методичної роботи, спрямовані на розкриття практичних умінь учителів: проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, огляд методичної літератури, керівництво творчою роботою учнів тощо. Для активізації творчого потенціалу вчителя проводяться круглі столи, вебінари, семінари з обміну досвідом.

Підведено підсумки роботи над другим етапом науково-методичної проблеми області – «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та школи «Формування особистості школяра на принципах самоактивності, саморегуляції та полікультурності»

Розроблено заходи щодо організації роботи педагогічного колективу на          ІІІ етапі дослідження єдиної науково-педагогічної проблеми області та школи на 2015-2020н.р.

Вивчено рівень знань учнів та стан викладання  (див.річний план розділ «Графік внутрішкільного контролю») з таких предметів, як: математика, інформатика, англійської мови, географії,  та стан викладання окремих предметів в початковій школі, гуртків, факультативів, видано відповідні накази по школі.

Підведено підсумки  впровадження цільової програми роботи з обдарованими дітьми. Вжито дійових заходів щодо запровадження в практику роботи школи методик вивчення, навчання, виховання та педагогічної підтримки обдарованих учнів. Активізовано участь обдарованих школярів у роботі Малої академії наук, наукових учнівських товариств, видано відповідний наказ по школі про підсумки роботи з цього питання. Слід зазначити, що зросла кількість дітей,задіяних у роботі МАН, та їх результативність. Зокрема, Поліщук Наталія (9кл.) – ІІ місце «Мовознавство», Гейко Дар’я  (7кл.) – ІІІ місце «Графіка»

Проведено ретельний аналіз завершення виконання регіональних програм:

«Робота з обдарованими дітьми» (наказ)

«Дитинство» (звіти)

«Вчитель» (звіти)

«Комп’ютерізація навчальних закладів» (звіти) та інші. Продовжено реалізацію над національною стратегією розвитку освіти на період до 2021р.

Вивчено та узагальнено досвід роботи вчителів, які атестувалися, видано буклети з досвіду їх роботи. Проведено серію відкритих уроків по використанню інноваційних технологій, узагальнили матеріали та видали методичний шкільний вісник «Інноваційний урок – важливий крок професійного зростання вчителя», «Шляхом інноваційного уроку і знахідок».

Продовжено проведення експериментальної та інноваційної діяльності в плані реалізації проекту «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку», підведено підсумки.

 

ІХ.РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 

Значна увага приділяється питанню створення умов та вихованню обдарованих дітей. Адміністрація школи забезпечує участь дітей у  районних, міських та всеукраїнських конкурсах та змаганнях. Результати участі учнів школи в олімпіадах, у інтелектуальних, творчих конкурсах, турнірах та змаганнях можна узагальнити таким чином:

 

ОЛІМПІАДИ

 

Предмет

ПІБ

Клас

 

Район

            

місце 

Місто

            

місце

Область

           

 

     місце

 

Вчитель

Математика

Кислиця Ігор

11

ІІ

-

-

Миргородська С.І.

Математика

Овчаренко Ксенія

8

ІІІ

-

-

Миргородська С.І.

Математика

Поліщук Наталія

9

ІІІ

 

 

Миргородська С.І.

Математика

Табачнюк Вячеслав

6

ІІІ

 

 

Миргородська С.І.

Українська мова і література

Буца Марина

11

І

ІІІ

-

Орел Н.Т.

Українська мова і література

Кислиця Ганна

7

ІІІ

-

-

Кармазіна С.В.

Українська мова і література

Тертишнік Валерія

9

І

ІІ

-

Орел Н.Т.

Англійська мова і література

Усик Наталія

8

ІІІ

-

-

Мандрик Н.В.

Географія

Негрій Даша

11

ІІІ

-

-

Горєлов В.А.

Інформатика

Білан Діана

11

І

ІV

-

Конопленко Т.П.

Фізика

Андрійченко Євгенія

7

ІІІ

-

-

Марковець Т.В.

Обслуговуюча праця

Чала Вероніка

9

І

І

 

Пастушенко В.О.

Трудове навчання

Караван Олександр

 

9

І

ІV

-

Стовбун А.С.

Должанський Сергій

9

ІІ

-

-

Горобець Вадим

 

11

ІІ

-

-

 

ПРЕДМЕТНІ КОНКУРСИ, ПРОЕКТИ

Предмет

ПІБ

Клас

 

Район

            

 

 

місце 

Місто

           

    місце

Область

           

 

     місце

Вчитель

«Міжнародний конкурс ім.Яцика»

Поліщук Наталія

9

І

ІІІ

-

Орел Н.Т.

 

Кислиця Ганна

7

ІІ

-

-

Кармазіна С.В.

 

Іващенко Валерія

3

ІІ

-

-

Повзло Т.Я.

 

Кислиця Ігор

11

ІІ

-

-

Орел Н.Т.

«Мала академія наук»

Поліщук Наталія

 

9

 

ІІ

ІІ

Орел Н.Т.

Конкурс творів ім..Шевченка

Поліщук Наталя

 

9

І

І

 

Перепелиця В.Г.

 

 

Орел Н.Т.

Гайдай Катерина

 

11

ІІ

ІІ

 

Конкурс творів «Олімпійський рух»

Поліщук Наталя

9

І

І

 

Гоїк А.С.

«Комп’ютерна графіка»

Гейко Дар’я

7

 

 

ІІІ

Конопленко Т.П.

 

Адміністрація школи забезпечує участь дітей у  районних та міських творчих конкурсах. У 2016-2017 н.р. маємо результативність:

Назва конкурсу

П.І.П

Клас

Місце

Керівник

 

Міський конкурс української народної пісні «Різдвяні дзвіночки»

Вокальний гурт «Діамант»

4

І

Кошова Лілія Анатоліївна

Районна та міська виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

П’ятниця Андрій

2

І

Донець Тетяна Іванівна

Районний етап конкурсу «Півгодини на цікавинки »

4 клас

4

І

Савченко Лариса Сергіївна

Районний етап конкурсу дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок»

Чала Віра

9

ІІІ

Пастушенко Віта Олександрівна

Фестиваль лідерських талантів «Лідер-фест» (хореографія)

Шостакова Діана

8

ІІІ

Миргородська Світлана Іванівна

Міський конкурс «Мій рідний край – моя Земля»

Бессонова Софія

6

І

Рогожа Ірина Вячеславівна

«Чорнобильська палітра»

Бессонова Софія

6

І

Рогожа Ірина Вячеславівна

Трудова акція «Годівничка», міський етап

Льовочка Анна

2

участь

Кошова Лілія Анатоліївна

Міський конкурс «Вода – джерело життя»

Монін Ернест, Рогожа Єлизавета, Половинка Еліна

6

2

І

ІІ

-

«Зоряне коло»

(вокал)

Монін Ернест

Шевцова Софія

Рогожа Єлизавета

Півкін Олександр

6

 

 

4

ІІ

ІІ

І

І

Кошова Лілія Анатоліївна

Районний конкурс дитячо-юнацької медіа творчості

«Дніпро юнпрес»

Редколегія

9,11

ІІІ

Кошова Лілія Анатоліївна

Міський конкурс малюнків на олімпійську тематику

Железняк Ольга

4

ІІ

Стовбун Анатолій Степанович

Міська природоохоронна акція «Первоцвіти Дніпропетровщини»

«Краща композиція»

Гатило Лариса, Фіщук Софія, Великодна Дар’я

8

І

Пастушенко Віта Олександрівна

 

ІНТЕРАКТИВНІ КОНКУРСИ, ПРОЕКТИ

 

№№

 з/п

Назва конкурсу/

етап олімпіад

Кількість учнів, які взяли участь у конкурсі

З них стали призерами (за попередніми даними

Вчитель

1

«Геліантус – природознавство для дорослих»

27

З – 12

С - 13

Горелов В.А.

2

«Сонячна квітка»

12

ВУ – 2

Регіон - 3

Письменна А.П.

3

«Бобер»

12

Відмін. - 12

Конопленко Т.П.

4

«Гринвіч»

9

Ступ. - 3

Мандрик Н.В.

8

І (районний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

36

17

Учителі-предметники

9

ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

4

3

Орел Н.Т.,

Пастушенко В.О.

10

«Соняшник»

38

ВУ – 3

Рег. – 3

Повзло Т.Я.

11

«Патріот»

40

ВУ – 5

Рег. - 6

Орел Н.Т.

12

«Весняний колосок»

32

 

Кобеза А.А.

13

«Кришталева сова»

10

Іст. – 3

ІІст. – 5

ІІІст. - 2

Горяна В.М.

15

«Левеня»

17

Д - 6

Миргородська С.І.

Конопленко Т.П.

16

«Кенгуру» (молодша група) 2-6кл.

27

В – 10

Д - 13

Миргородська С.І.

17

«Кенгуру» (старша група) 7-11кл.

14

14

Миргородська С.І.

20

«Олімпус»

12

10

Донець Т.І.

 

 

Х.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Протягом року для всебічного розвитку, виховання й навчання дітей, забезпечення їх якісною освітою проводилась робота над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться департаментом гуманітарної політики та за рахунок батьківської громадськості.

За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку навчального закладу до нового навчального року: придбано телевізор для учнів 3-го та 4-го класів, принтер, господарчі товари, стенди для приміщення школи; виконано частковий ремонт покрівлі корпусу №2, поточний ремонт коридорів корпусів №1,2, учительської та кабінету секретаря держповірки сигналізатора, димоходу та вогнегасників, аналіз питної води, страхування котельні та добровільної пожежної дружини та інше.

Залишок на 01.09.2016р. – 4775,25грн.

Зібрані кошти –    48485,00грн.

а саме:

Види робіт

Сума (грн.)

Господарчі товари (туалетний папір, саморізи, серветки, змішувач, шпінгалет, шланг для води, крейда, дезактин, мило, лампи, мішки для сміття, замки, фарба, ДСП, чистяще, мітла, віники, сітка декоративна, оцинковка).

27895,00

Канцтовари .

967,00

Прочистка каналізаційної мережі.

2200,00

Ремонт принтера.

600,00

Забір води на очисній системі.

983,00

Держповірка сигналізатора.

350,00

Страхування добровільної пожежної дружини та теплогенераторної.

2659,00

Вимір опору заземлення.

700,00

Перезарядка вогнегасників.

350,00

Прочистка димових та вентиляційних каналів у теплогенераторній.

250,00

Оформлення Статуту школи.

422,00

Підписка періодичної преси.

655,00

Вигрібна яма.

200,00

Придбання принтера.

1533,00

Виготовлення печатки та штампу школи.

1304,00

Папір для принтера.

325,00

Придбання стендів.

2180,00

Заправка картриджа.

542,00

Обслуговування сигналізатора.

455,00

Витрачені кошти

44570,00

Залишок на 01.06.2017р. – 8690,25грн.

Звіт про надходження, оприбуткування та витрати коштів та матеріальних цінностей надавався батьківській громадськості щомісячно, а також розміщувався на сайті школи.

 

ХІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У травні 2017 року була проведена атестаційна експертиза навчального закладу, яка показала, що педагогічний колектив школи забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання Державних стандартів освіти з базових дисциплін на достатньому рівні.

        Для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти адміністрацією школи створені належні умови. В закладі прослідковується дієва система діяльності педагогічного колективу і контролю з боку адміністрації щодо охоплення 100% навчанням дітей шкільного віку.

        Адміністрацією закладу створена навчально-матеріальна база, кадрове забезпечення та наявна система управління навчально-виховним процесом, що дозволяє реалізувати державні вимого щодо надання якісної освіти та виконання інформаційно-методичної та навчально-виховної роботи на загальнодержавному рівні. Колектив працює над впровадженням нового змісту засобів і технологій навчання, по зміцненню матеріально-технічної бази, оснащенню та поповненню інформаційної бази, реально й об’єктивно оцінює свою діяльність, розуміє проблеми й працює над їх вирішенням.

Підводячи підсумки діяльності навчального закладу слід зазначити, що створенню позитивного іміджу закладу сприяють:

-                   єдністю діяльності вчителів, учнів і батьків

-                   ефективність навчального процесу;

-                   високий рівень виховної діяльності;

-                   кадровий потенціал навчального закладу.

Вважаємо, що зміцнення і покращення матеріально-технічної бази сприятиме зростанню іміджу школи та заохоченню учасників навчально-виховного процесу до інноваційних кроків, творчого пошуку у вирішенні основних завдань сучасної освіти. Школаце місце, де народжується завтрашній день нашої країни, формується її майбутнє, і в нашій школи, як і в будь-якому навчальному закладі, ми намагаємося дати знання учням та підготувати їх до дорослого життя.

Пріоритетні напрями навчального закладу на 2017-2018 н.р.:

- створення освітнього простору, в якому учень має освоїти навчальний матеріал на рівні, що забезпечуватиме його використання у виборі професійної освіти та у житті;

- підготовка випускника, здатного усвідомити свою індивідуальну цілісність, соціально адаптованого, професійно зорієнтованого, який має духовні та моральні переконання.

- продовжити роботу по наданню якісних освітніх послуг та належну підготовку учнів до здачі ДПА та ЗНО;

-  організація контролю над забезпеченням учнів якісним харчуванням;

-  профілактична та роз’яснювальна робота з батьками щодо організації навчально-виховного процесу та посилення відповідальності за навчання, виховання та розвиток дитини;

-  здійснення заходів, спрямованих на захист дітей від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, попередження правопорушень, злочинів, бездоглядності, безпритульності, негативних проявів серед неповнолітніх;

- активізувати роботу по залученню учнів різних вікових категорії та розширити вибір предметів науково-дослідницької роботи в МАН, до участі в Міжнародних конкурсах, проектах та програмах.