Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради

 

Вступ до школи

Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до Території обслуговування.

Також при вступі до 1 класу неприпустимим є проведення тестувань, співбесід, екзаменів, тощо з перевірки їх знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ Порядку до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). Порядок не визначає пріоритетність у зарахуванні дітей цих чотирьох категорій, але говорить, що мають бути зараховані УСІ такі діти.

При вступі до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають

заяву на ім'я директора,

копію свідоцтва про народження дитини,

медичну картку встановленого зразка.

 

Збір додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок:

- з місця роботи,

- проживання,

- про заробітну плату батьків,

- будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі,Не допускається.

 

Нормативна база по вступу:

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Зарахування, відрахування та переведення учнів до школи здійснюється відповідно до наказу МОН України № 367 від 16.04.18 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для  здобуття повної загальної середньої освіти».

Щодо термінів зарахування

Лист МОН № 1/9-457 від 23.07.18 року

Лист-роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Бюджетний  Кодекс  України Стаття 103-2. Освітня субвенція

 

Постанова КМУ № 1088 від 27.12.2017 року «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»

 

 Формула у розрахунку обсягів освітньої субвенції не включає години педагогічного навантаження при поділі класів на групи при вивченні  окремих предметів в загальноосвітніх навчальних закладах та години індивідуальної форми навчання.

 

Список учнів, зарахованих до 1-го класу

 

Класовод – Повзло Тетяна Якимівна

 

Александрова

Алексеєнко

Алексєєнко

Горяний

Горяна

Горбаченко

Дегтярь

Джур

Ємельянов

Кравченко

Кіяшко

Комарь

Маковецький

Маковецький

Матафонов

Огло

Одинець

Півкін

Прийма

Савченко

Сидоренко

Скороченко

Сокольніков

Стрижикурка

Турдиєва

Троянова

Усенко

Шепетяк

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА  КЛАСІВ

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114» Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

 

№ з/п

Клас

У тому числі

Специфіка класу (профіль, поглиблене вивчення, проект, інклюзія тощо)

План

Фактично

Вільних місць

1

1

28

28

 

 

2

2

28

28

 

 

3

3

30

30

 

 

4

4

37

37

 

 

 

1-4

123

123

 

 

5

5

28

29

 

 

6

6

27

22

5

 

7

7

27

25

2

 

8

8

27

29

 

 

9

9

27

22

5

 

 

5-9

136

127

12

 

10

10

27

23

4

Інформаційно-технологічний

11

11

27

23

4

Універсальний

 

10-11

54

46

8

 

 

ГПД – 1 група по 30 учнів, всього – 30 учнів.