Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради

 

Нормативно правова база

Нормативно правова база, що забезпечує дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

 1. Конвенція ООН про права дитини
 2. Сімейний Кодекс України
 3. Закон України   "Про реабілітацію інвалідів в Україні" № 2961-IV від 6.10.2005 
 4. Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ “Про освіту”
 5. Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства»
 6. Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІV “Про загальну середню освіту”
 7. Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ “Про позашкільну освіту”
 8. Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту”
 9. Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 10. Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
 11. Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
 12. Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 13. Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
 14. Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»
 15. Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»
 16. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 17. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
 18. Закон Украіни "Про охорону дитинства" 
 19. Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам" 
 20. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 21. Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»
 22. Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»
 23. Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»
 24. Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»
 25. Указ Президента України від 23.06.2001 №467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»
 26. Указ Президента України від 05.05.2004 №506/2004 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам»
 27. Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»
 28. Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
 29. Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011  «Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні»
 30. Указ Президента України  "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків" №197/98 від 17.03.98
 31. Указ Президента України  " Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 900/2005 від 01.06.05 
 32. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №961 «Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і відповідального батьківства»
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»
 38. Постанова КМУ  "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, батьківського піклування " № 226 від 5.04.94 
 39. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.2005 р
 40. Розпорядження КМУ від 22.11.2010 № 2140, наказ МОНУ від 30.12.2010 №1313
 41. Концепція  реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії
 42. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 № 119 «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків»
 43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 №364-р «Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»
 44. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»
 45. Розпорядження КМУ від 11.05.2006 № 263-р Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 46. Розпорядження КМУ  "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 444-р від 03.11.05
 47. Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.02.2003 № 6505 про поліпшення умов утримання дітей-сиріт
 48. Доручення Прем’єр-Міністра України від 03.06.2004 № 1743-IV про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей
 49. Доручення ХОДА від 29.03.2007 № 01-24/1827 щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав
 50. Доручення Прем’єр-Міністра  України  від 03.06.2004 № 1743-IV, розпорядження ХОДА від 17.09.2000 № 659 про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей
 51. План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство» на період до 2015 року
 52. Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 №216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»
 53. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 12  «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
 54. Наказ МОН України  "Про затвердження норм матеріального  та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів" № 763 від 17.11.2003 
 55. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»
 56. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 №5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»
 57. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2002 №762 «Про Концепцію Міністерства освіти і науки України щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці»
 58. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 №631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»
 59. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»
 60. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»
 61. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»