Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради

 

«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі...»

Діяльність
в обласній дослідно-експериментальній програмі за темою:
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»
 
            В школі працює 20 вчителів, де навчається 260 учнів.
З них має вищу освіту - 17, молодші спеціалісти – 3. Вчителів з вищою кваліфікаційною категорією – 13, першою кваліфікаційною категорією – 1, другою кваліфікаційною категорією – 2, спеціалістів – 1, без категорії – 3. Звання «учитель-методист»  – 5, звання «старший учитель» - 4.
            У розрізі роботи в експерименті педколектив школи виконав наступне:
1.      В жовтні 2012,2013р.р. взяли участь у Всеукраїнській національній виставці «Інноватика в сучасній освіті», запозичили досвід з багатьох питань організації навчально-виховного процесу та експериментальної діяльності
2.      Керуючись рекомендаціями обласної науково-практичній конференції «Методологія та методика проведення соціологічного дослідження в умовах проведення експериментальної діяльності навчального закладу», що дало змогу ознайомитися з методикою виконання наукових досліджень в умовах експериментальної діяльності навчальних закладів, а також з роллю психолого-педагогічного супроводу та використання соціологічних досліджень для підвищення дослідно-експериментальної роботи, провели анкетування вчителів (11) та учнів 8-10 класів (36) на тему: «Вивчення громадської думки педагогів та учнів щодо проблем та перспектив ефективного використання Інтернет-технологій та електронних Медіа в навчально-виховному процесі (узагальнені матеріали здані в ДОІППО)
3.      Учителі школи активно проходять курсову перепідготовку по впровадженню ІКТ в навчально-виховному процесі. Матеріали щодо курсової перепідготовки з ІКТ можна узагальнити таким чином (див.дод.1)
Додаток 1
№№ з/п
Назва курсів
Всього вчителів в школі
З них пройшли курси
К-сть
%
1
Microsoft «Партнерство в навчанні»
20
 
15
75
2
Курс Microsoft із цифрових технологій
19
95
3
«Ефективне використання Інтерактивних дошок Panasonic у навчальному процесі»
 
3
15
4
Intel «Навчання для майбутнього»
 
15
75
5
Intel «Навчання для майбутнього» (версія 10)
10
50
6
Основи візуального програмування
1
5
7
Сучасні засоби навчання та інформаційно-комунікаційні технології в середній освіті
1
5
8
Розробка електронних освітніх ресурсів в системі дистанційного навчання 
1
5
9
Соціальні сервіси WEB-2.0 у навчально-виховному процесі
3
15
10
Випереджаюча освіта для сталого розвитку
1
5
11
Початкова школа з викладанням ІКТ технологій
2
10
12
Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі
1
3
13
Сертифікат «Публікація на сайті «Методичний портал»
3
15
 
4.      Провели апробацію власних наробок по використанню електронних ресурсів при проведенні уроків і позакласних заходів, розмістивши відповідні матеріали в журналі «Відкритий урок»  №3-4 та на Методичному порталі, надрукували власні наукові статті по використанню інноваційних технологій в інших виданнях  (див.дод.2)
Додаток 2
Вид друкованої продукції
Автор
Посада
Назва
Рік видання (починаючи з 2012р.)
Окремі збірки, книги, посібники
Публікації (в якому виданні)
-
«Український смисл»
Орел Надія Трохимівна
Вчитель української мови і літератури
«Від Аз до Іжиці»
2012
-
«Виховання обдарованої дитини
Орел Надія Трохимівна
Вчитель української мови і літератури
«Шкільна літературна студія для обдарованих дітей»
2013, 2014
-
«Інноваційні технології розвитку особистості»
Орел Надія Трохимівна
Вчитель української мови і літератури
«Інноваційні методи навчання української мови та літератури»
2013, 2014
-
«Відкритий урок»
Миргородська Світлана Іванівна
Вчитель математики
«Кути. Вимірювання та побудова кутів»
Березень 2013
-
«Відкритий урок»
Миргородська Світлана Іванівна
Вчитель математики
«Додавання і віднімання раціональних чисел
Квітень 2013
-
«Відкритий урок»
Савченко Лариса Сергіївна
Вчитель початкових класів
Проект «Історія рідного краю
2013
-
«Методичний портал»
Савченко Лариса Сергіївна
Вчитель початкових класів
«Рідна мова – диво калинове»
2013
-
«Методичний портал»
Перепелиця Валентина Григорівна
Заст..директора з НВР
«Школа національного відродження
2013
 
5.      Провели засідання педради на тему: «Організація науково-дослідницької роботи в школі. Концепція створення єдиного інформаційного простору»
6.      Постійно, згідно наданих графіків брали участь у роботі вебінарів. За активну і продуктивну роботу отримали нагороду – безкоштовна підписка на журнал «Математика в школі» (на 2014р.)
7.      Удосконалили технічну базу по використанню Інтернет-технологій, підвівши його до окремих навчальних кабінетів і розширивши мережу використання.
8.       Провели семінар-практикум «Інформаційно-комунікаційні технології – один із аспектів формування компетентностей особистості школяра» (2013р., 2014р.)
9.      Вчителі школи: Миргородська С.І. (математика), Конопленко Т.П. (інформатика), Горяна В.М.(історія) , Орел Н.Т.(українська мова), Мандрик Н.В.(англійська мова),
Кармазіна С.В. (українська мова), Горєлов В.А.(біологія, географія) ефективно користуються інтерактивною дошкою в процесі викладання своїх предметів, це сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів до навчальних предметів.
 
     
 
Урок математики «Побудова кутів»                        Урок англійської мови «Великобританія»            
10.  Широко використовуються ІКТ та мультимедійна техніка як у навчально-виховній так і у виховній роботі. Жоден захід не проходить без якісно створених тематичних презентацій чи відеофільмів. Активними учасниками по їх створенню є як учні, так і вчителі школи (див.дод.3- фото)
      
 
Свято до Дня українського козацтва                    Конференція «Незабутні сторінки історії»
«Козацькому роду нема переводу»
 

    Конференція  до Дня рідної мови «Скільки є у світі квітів – стільки є у світі мов»